Translation for absorberen in the free dutch-English dictionary and many other English translations. Absorb (third-person singular simple present absorbs, present participle absorbing, simple past and past participle absorbed. Nu gaan we uit leggen wat absorberen. We hadden uitgelegd dat bij filteren en bezinken onoplosbare vuil en algen uit het water worden verwijderd. De stoffen die vies ruiken en smaken moeten op een andere manier uit het water worden gehaald. Met empathie, het vermogen om emoties van andere mensen te herkennen en te voelen, komt het nadeel van ook het lijden en de negativiteit van de anderen om je heen absorberen. Witte voorwerpen weerkaatsen alle kleuren licht, en zwarte voorwerpen absorberen juist alle kleuren licht. In de applet hiernaast zie je hoe dat werkt.

absorberen or gas: absorbent cotton. Principal Translations: Spanish: English: absorber vtr verbo transitivo: Verbo que requiere de un objeto directo ( di la verdad, encontré una moneda ). (impregnarse) absorb vtr transitive verb: Verb taking a direct object-for example, say something.

The bank absorbed the savings bank. The bank took over the savings bank. Absorber (centrar toda la atención) absorb, consume take up, su marido absorbió todos sus pensamientos. Her husband absorbed all of her thoughts. Absorber (transferir energía) absorb, el paragolpes absorbió todo el impacto. The windshield absorbed all of the impact.

absorberen

Absorbent - definition of absorbent by opleiding The Free dictionary


Ver También: Settings: Click on word: gets translation does nothing, recent searches: Links: WordReference English-Spanish Dictionary 2018: Principal Translations absorber (impregnarse) absorb take up ( liquid ) soak up vtr prep, a través de sus raíces, las plantas absorben minerales. Plants absorb minerals through their roots. Plants take up minerals through their roots. Absorber (consumir totalmente) absorb, consume use up vtr adv, absorbió todo el capital disponible y se quedó sin liquidez. He absorbed all of the available capital and he was left without liquidity. Absorber (incorporar una entidad) absorb, incorporate ( business transaction ) take over. El banco absorbió a la caja de ahorros.

Energie voor mkb-ondernemers Essent


Over het algemeen ziet een dierenarts maar weinig drachtige poezen in zijn of haar praktijk. Zwangerschap is tenslotte een 'gezonde aandoening'. Toch kan in het kader van de voortplanting een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk zijn. Wanneer tijdens de dracht de ongeboren vruchten doodgaan en uit de baarmoeder worden afgedreven, is sprake van een abortus. Abortus kan optreden na een ongeluk of tijdens ziekte van de moederpoes. Vooral hoge koorts kan abortus tot gevolg hebben. De ongeboren vruchten kunnen ook overlijden als ze niet levensvatbaar zijn. Vaak is dit een gevolg van lichamelijke afwijkingen. De natuur lost dit al in een vroeg stadium op door een zogeheten 'spontane' abortus.

absorberen

Dan zullen de antistoffen tegen de verwekkers van deze ziekten via de moedermelk door de kittens worden opgenomen. Dit wordt moederimmuniteit genoemd. Het toedienen van lichaamsvreemde stoffen dient tijdens de dracht zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bent u echter vergeten de poes haar jaarlijkse enting te laten geven, laat haar dan tegelijk inenten met haar kittens. Heerst er bij u in de buurt een virusinfectie en wilt u extra maatregelen nemen voor uw poes, vraag uw dierenarts dan (mits de poes zelf niet ziek is) om haar in te enten met een speciale niet-levende entstof. Deze stof heeft geen nadelige invloed op de ongeboren kittens. Gewoonlijk is products het niet nodig te vaccineren tegen de zogenaamde Chlamydophila (oude naam: Chlamydia die een rol speelt bij niesziekte.

Deze enting wordt alleen geadviseerd voor katten waarbij de aandoening als probleem is geconstateerd (vaak in cattery's). Een poes in goede conditie moet ook vrij zijn van parasieten. Als u zorgt product dat de moederpoes er al v66r de dekking vrij van is, voorkomt u dat de kittens bij of direct na de geboorte worden besmet met infecties zoals oormijt, schimmel, luizen, schurftmijt en vlooien. Kittens worden regelmatig en heel gemakkelijk door hun moeder met wormen besmet. Daarom is het aan te raden de poes al voor de dekking te laten ontwormen. Ontwormen tijdens de dracht heeft weinig zin. Bovendien kan het ontwormingsmiddel schadelijk zijn voor de ongeboren vruchten.

Photon upconversion - wikipedia


Die is zodanig samengesteld dat ze onder alle omstandigheden de totale voedingsbehoefte van de kat dekt. Eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen zijn allemaal in de juiste, uitgebalanceerde hoeveelheden toegevoegd. Complete voeding bespaart u veel tijd en moeite en voorkomt dat u te veel voedingssupplementen toevoegt aan voedsel dat u zelf samenstelt. Niet alleen een tekort aan vitaminen en mineralen is slecht voor de gezondheid van uw poes, te veel van het goede is dat ook. Bovendien kan verkeerd samengestelde voeding een schadelijke invloed hebben op de ongeboren kittens. De benaming compleet of volledig is wettelijk beschermd.

Als u dit op de verpakking ziet staan, kunt u ervan uitgaan dat de voeding aan de hoogste eisen voldoet. De meeste soorten blikvoeding, droogvoer en diepvriesproducten voldoen inmiddels aan deze norm. Tot slot is het aan te bevelen tijdens de dracht niet alleen voor een goede voeding te zorgen, maar ook voor voldoende beweging. Zo voorkomt u vervetting bij de moederpoes. Een drachtige poes vraagt meer aandacht en is aanhankelijker dan normaal. Ze zal dan ook graag wat met u spelen. U kunt zelf enkele maatregelen treffen om de kans op gezondheidsproblemen tijdens de dracht zo klein mogelijk te houden. Wanneer de moederpoes goed verzorgd wordt, zullen de kittens daar zelfs na hun geboorte nog van profiteren! U kunt de kittens optimale bescherming bieden tegen de meest voorkomende infectieziekten door de poes niet te lang voor de dekking (of ongeveer twee weken voor de krolsheid) volledig te laten inenten tegen katten- en niesziekte.

Rijmwoordenboek - wat rijmt

Bij het voeren van vers vlees zijn twee dingen van belang. Ten eerste slechte moet u vers vlees altijd vooraf koken. Ten tweede moet u extra voorzichtig zijn met varkensvlees. Dit kan besmet zijn met het voor katten (en honden) dodelijke virus van Aujeszky, ook wel pseudorabiës genoemd. Kunt of wilt u uw poes varkensvlees niet ontzeggen, kook het dan in elk geval door en door gaar! Wees er wel van bewust dat vers vlees geen complete voeding is en zeker geen hoofdbestanddeel van het dagelijkse voedselpakket mag uitmaken! Indien de eigenaar toch vers vlees wil geven kan dit beter als extra verwenning naast de gewone, complete, droog- of blikvoeding worden gegeven. De gemakkelijkste vorm van kattenvoedsel is de zogeheten complete of volledige voeding.

absorberen

Canson buvard vloeipapier, wit

Een veel te dikke poes kan beter beperkt gevoerd worden, eventueel met een zogenaamd, caloriearm, light dieet. Dit zou bij voorkeur al moeten plaatsvinden voor de dekking en zo min mogelijk dior tijdens de dracht om de stofwisseling niet teveel te belasten. Tijdens het laatste deel van de dracht zal de hoeveelheid benodigd voedsel langzaam toe gaan nemen tot anderhalf keer de gebruikelijke portie. De totale hoeveelheid voedsel valt dus wel mee. Wanneer u de poes voert met relatief 'volumineuze' voeding, zoals natte blikvoeding of vers vlees, kunt u die het best verdelen over meerdere kleine porties per dag. Een maag die te zeer gevuld is, oefent namelijk veel druk uit op de steeds voller wordende buikholte en het middenrif. Droogvoer is een goed alternatief voor volumineuze voeding. Alle benodigde voedingsstoffen zitten er in extra geconcentreerde vorm. Relatief kleine hoeveelheden dekken dus volledig de energiebehoefte van een hoogdrachtige poes.

Deze vroege gewichtstoename wordt toegeschreven aan het extra baarmoederweefsel dat al in het begin van de dracht wordt gevormd. Pas in het laatste deel van de dracht komt de gewichtstoename voor rekening van de groeiende vruchten. Over de gehele dracht genomen ligt de gemiddelde gewichtstoename rond de veertig procent. Dit percentage kan variëren naargelang van de nestgrootte. Omdat katten in de meeste gevallen (uitzonderingen daargelaten) niet meer eten dan ze nodig hebben, kunt u gewoon onbeperkt (ad libitum) blijven voeren. Als de poes te allen tijde voedsel beschikbaar heeft, kan ze de benodigde hoeveelheid energie verdeeld over de dag opnemen. Het zal afhankelijk zijn van de conditie van de kat of ze met gewoon onderhoudsvoer (droogvoer met name) gevoerd moet worden of een complex zogenaamd, calorierijker, prestatievoer. Erg magere katten kunnen beter met dit laatste voer gevoerd worden om te voorkomen dat de dracht en de daaropvolgende lactatieperiode een te grote aanslag is voor het lichaam.

Be - ignis - home

Het lichaam van een drachtige poes moet veel werk verzetten om de kittens goed te laten groeien. En dat vreet energie. Een uitgebalanceerde, complete voeding is dan ook van groot belang tijdens de dracht. Niet alleen voor de moederpoes, maar ook voor de kittens. De dracht dior duurt gemiddeld negen weken. In die periode zal de poes meer voedsel nodig hebben dan gewoonlijk. In tegenstelling tot andere zoogdieren neemt het lichaamsgewicht van een drachtige poes meteen vanaf de eerste dag na de dekking toe. Dat betekent dat ze vanaf dat moment ook meer voedsel nodig heeft!

Absorberen
Rated 4/5 based on 726 reviews