Impedantie: bij deze meting onderzoeken we in welke mate het trommelvlies vrij kan bewegen. Oae (Oto akoestische Emissies dit is een onderzoek dat veel bij jonge kinderen wordt uitgevoerd. Door het aanbieden van geluid in het oor, kunnen we zien hoe het geluid door het oor wordt getransporteerd. Allergieonderzoek: onderzoek dat laat zien op welke stoffen het lichaam extra gevoelig reageert. In sommige gevallen is het nodig dat er meer onderzoeken volgen. U kunt dan denken aan röntgenonderzoek of ander gespecialiseerd onderzoek zoals ct- of mri-onderzoek.

kno operaties uw gehoorgang met een speciaal kijkertje. Dit met als doel om te beoordelen of uw gehoorgang niet geblokkeerd. Toonaudiometrie: hierbij onderzoeken we bij welk volume tonen nog net hoorbaar zijn voor. Spraakaudiometrie: bij dit onderzoek wordt duidelijk bij welk volume u spraak het beste verstaat en in hoeverre u woorden kunt verstaan.

Kno of bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met: zuyderland Medisch Centrum, locatie heerlen, u kunt op werkdagen bellen van.30.00 uur met telefoonnummer, locatie binnen het ziekenhuis. Hebt u een afspraak? U kunt zich voor uw afspraak melden op de begane grond, balie. Zuyderland Medisch Centrum, locatie heerlen, kno begane grond, balie 06, henri dunantstraat 5 6419 pc heerlen. Tel:, routebeschrijving, spreekuur, u bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar de afdeling keel-, neus- en gevoelens Oorheelkunde (KNO). Het vakgebied kno houdt zich bezig met een groot aantal aandoeningen aan goedkope keel, neus en oren. Bij uw bezoek aan het spreekuurcentrum bespreken we het klachtenpatroon dat u hebt en onderzoeken we wat de oorzaak hiervan. De kno-arts maakt hierbij gebruik van instrumenten en apparatuur die in de spreekkamer aanwezig zijn. Onderzoek, als het nodig is, verricht de specialist aanvullend lichamelijk onderzoek.

kno operaties

Keel-, neus- en oorheelkunde kno )


Bij keel-, neus en Oorheelkunde (KNO) van zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan patiënten met aandoeningen aan keel, neus en oren. Het spreekuurcentrum kno kunt u bezoeken op vier locaties: in Sittard-Geleen, heerlen, Brunssum en Kerkrade. Toon meer informatie, zoals de naam al aangeeft, houden keel-, neus- en oorartsen (kno-artsen) zich bezig met diagnostiek en behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. Zo komt u bij de kno-arts als u last heeft van keelontstekingen, een chronisch verstopte neus of een verminderd gehoor. Ook met afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied, zoals gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm kunt u bij de kno-arts terecht. Behalve de bekende ingrepen frans zoals het knippen van amandelen, het verhelpen van neusverstoppingen en het verbeteren van het gehoor, zijn er ook minder bekende aandoeningen waar de kno-arts zich mee bezighoudt. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen, allergieën en slik-, spraak- en stemproblemen. De kno-arts onderzoekt en behandelt. Afspraak maken en contact, wilt u een afspraak maken bij.

Vind de beste kno operaties fabricaten en kno operaties


Misschien bent u recent bij een kno-arts geweest die u een neusoperatie heeft voorgesteld of u wilt om een andere reden meer over een dergelijke operatie weten. Kno-deventer bevat informatie over kno behandelingen in het deventer ziekenhuis. De kno-arts verricht operaties aan zowel de vorm als de functie van de neus. Daarnaast is de kno betrokken bij de chirurgische behandeling van aangezichtsverlamming. Behalve de operatieve behandeling van neusverstoppingsklachten door een scheef neustussenschot worden door de kno-arts ook operaties uitgevoerd aan de neusbijholten. De arts stelt een diagnose en zal u in de meeste gevallen zelf opereren of anderszins behandelen. Bekende operaties die een kno-arts uitvoert. Het specialisme keel-, neus- en oorheelkunde, of kortweg kno-heelkunde. Traanwegchirurgie, hoofd-halsoncologie of operaties aan de oorspeekselklier.

kno operaties

De hals, de kno-arts behandelt ook veel aandoeningen in duikbril de hals. Gezwellen in het bovenste deel van de hals (goedaardig black en kwaadaardig) worden meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. De kno-arts kan deze afwijkingen na onderzoek betrekkelijk eenvoudig en snel herkennen en behandelen. Dat geldt ook voor slikklachten die het gevolg zijn van afwijkingen in het bovenste deel van de slokdarm. Ziekenhuislocatie almelo kno, postbus 7600, 7600 sz almelo, ziekenhuislocatie hengelo kno.

Postbus 546, 7550 am hengelo, buitenpolikliniek rijssen kno (Keel-, neus-, oorheelkunde) buitenpolikliniek rijssen.

Kno -chirurg umc utrecht snijdt bij verschillende operaties

Dat zijn niet alleen correcties van de oorschelp (flaporen). Maar vooral ook afwijkingen van de gehoorgang, het mask trommelvlies en het middenoor. Deze afwijkingen veroorzaken vaak ontstekingen, slechthorendheid, oorsuizen of evenwichtsstoornissen. De kno-arts kan deze aandoeningen behandelen met behulp van een operatiemicroscoop. Afwijkingen español in het binnenoor, het eigenlijke hoorzintuig, zijn niet met een operatie te behandelen. Een voorbeeld van een afwijking in het binnenoor is ouderdomsslechthorendheid. Voor het verbeteren van het gehoor zal de kno-arts in zo'n geval meestal een hoorapparaat aanpassen.

kno operaties

Kno -info kno _info) Twitter

Met moderne technieken is het mogelijk om de neusbijholten via de neusopening te behandelen. Op deze manier kunnen afwijkingen als neuspoliepen en neusbijholte-ontstekingen (een veel voorkomende oorzaak herck van hoofdpijn) worden weggenomen. Verreweg de meeste operatieve correcties aan de inwendige en uitwendige neus, inclusief de neuspunt, worden door de kno-arts uitgevoerd. Dit komt, omdat er samenhang bestaat tussen de vorm en de functie van de neus. Veel afwijkingen van de vorm van de neus worden veroorzaakt door inwendige afwijkingen en gaan gepaard met stoornissen in de functie. . Een andere vorm van functiestoornissen van de neus wordt veroorzaakt door allergie (overgevoeligheid). De kno-arts onderzoekt en behandelt de klachten die worden veroorzaakt door allergie van de bovenste luchtwegen. De kno-arts onderzoekt en behandelt ook klachten aan het oor.

Ander voorbeelden van ingrepen zijn onder andere: de operatie van het zachte gehemelte om snurken te verminderen en de behandeling peeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren. Heesheid, heesheid wordt meestal veroorzaakt door afwijkingen aan de stembanden. In bepaalde gevallen is een operatie dan noodzakelijk. Maar vaker nog zijn stemadviezen of logopedie voldoende. Kwaadaardige aandoeningen, de laatste twintig jaar zien we een toename van kwaadaardige aandoeningen in de mond en de keel. In het beginstadium zijn deze aandoeningen vaak goed te behandelen met bestraling en soms ook met medicijnen. In een verder gevorderd stadium kan een operatie noodzakelijk zijn. De neus, behalve de operatieve behandeling van neusverstoppingsklachten door een scheef neustussenschot worden door de kno-arts ook operaties uitgevoerd aan de neusbijholten (waartoe onder andere de kaakholten en de voorhoofdsholten behoren). .

Deventer - home facebook

De keel-, neus- en oorarts (kno-arts) houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van aandoeningen aan keel, neus en oren. De dior kno-arts behandelt daarnaast ook afwijkingen in het overige hoofd- en halsgebied. Dat zijn bijvoorbeeld gezwellen in de hals, in de speekselklieren en afwijkingen van de slokdarm. Eigenlijk zou de kno-arts dan ook beter chirurg voor keel, neus, oren en overige hoofd-hals aandoeningen kunnen heten. Daarmee wordt aangegeven dat ook de grotere operaties van dit deel van het lichaam door deze medisch specialist zelf worden uitgevoerd. Grofweg besteedt de kno-arts 75 van zijn tijd aan spreekuur houden en 25 aan het doen van ingrepen, zoals opereren en poliklinische behandelingen. . Hieronder ziet u een overzicht van het werkgebied van de kno-arts. De keel, veel mensen kennen de bekende keeloperaties die de kno-arts uitvoert: amandelen knippen en het verlengen van het te korte tongriempje.

Kno operaties
Rated 4/5 based on 465 reviews